Cenník služieb

Cenník marketingových, reklamných, internetových a administratívnych služieb je stanovený individuálne pre každého klienta podľa rozsahu požadovaných služieb. Poplatok za základné spracovanie podkladov do ponukového listu, celoročná globálna marketingová starostlivosť a preklad do anglického jazyka pre jednu investičnú nehnuteľnosť - príležitosť je 298,- EUR. Poplatky sú splatné na základe faktúry vystavenej prevádzkovateľom.

Marketingový poplatok je účtovaný za každú predanú nehnuteľnosť, firmu, investičný projekt alebo získanú investíciu prostredníctvom marketingových a reklamných služieb portálu www.investin.sk

Výška marketingového poplatku je stanovená podľa výšky predajnej ceny alebo výšky získanej investície. Marketingový poplatok je splatný po úspešnej realizácii obchodného prípadu s investorom alebo kupujúcim získaným prostredníctvom služieb portálu investin.sk.

do 1,000.000 €

1,000.001 - 5,000.000 €

5,000.001 - 25,000.000 €

od 25,000.001 €

2,5 %

2 %

1 %

0,5 %

Investičné príležitostí a komerčné ponuky sú aktívne propagované cez online marketingové kanály a email marketing do zahraničia, investičným skupinám, private equity skupinám, kanceláriám HNWI, privátnym bankárom, brokerom, retailovým investorom, inštitucionálnym investorom, príslušným komerčným spoločnostiam a individuálnym investorom. V cene je aj filtrovanie spamov a podvodných záujmov, takže ku klientom prichádzajú len preverené dopyty na kúpu investičných príležitostí a kúpu komerčného majetku, zvyčajne vo forme oficiálneho listu záujmu s údajmi o potenciálnom kupujúcom.

Prostredníctvom našich partnerov máme možnosť umiestniť komerčné realitné ponuky na významných realitných portáloch v zahraničí.

Realitným kanceláriam a maklérom ponúkame zvýhodnenie formou partnerského programu, kontaktujte nás na info@investin.sk

Pre objednanie našich služieb môžete použiť formulár tu... a zaslať nám informácie o vašej investičnej príležitosti.

20. apríl 2015